Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka

Laureatami nagrody Orły Wprost mogą być:

  1. Przedsiębiorcy, którzy najefektywniej korzystają ze środków unijnych
  2. Przedsiębiorcy którzy mogą się pochwalić zasługami na rzecz gospodarczego rozwoju Polski.
  3. Samorządowcy, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju oraz służą lokalnym społecznościom.
  4. Osobowości, postaci, które są ambasadorami regionu, a swoimi osiągnięciami wykraczają poza jego granice.
  5. Wybitni przedstawiciele nauki, medycyny, opieki zdrowotnej i działacze społeczni.