Asseco Business Solutions i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z Orłami „Wprost” na Lubelszczyźnie

Asseco Business Solutions i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa z Orłami „Wprost” na Lubelszczyźnie

Gala Orły Wprost na Lubelszczyźnie
Gala Orły Wprost na Lubelszczyźnie Źródło:Wprost
Dodano: 
Asseco Business Solutions i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa zostały nagrodzone Orłami Tygodnika „Wprost” dla najlepszych firmy województwa lubelskiego.

Nagrody specjalne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej otrzymali realizatorzy projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz edukacji, rehabilitacji i turystyki osób niepełnosprawnych – przebudowa, rozbudowa i adaptacja budynków rehabilitacyjnych w Alojzowie i Lwowie” oraz „Rozbudowa transgranicznego systemu oczyszczania ścieków w zlewni rzeki Bug”.

Nominacje do nagrody otrzymały ponadto projekty:

  • „Podniesienie atrakcyjności obszaru przygranicznego poprzez włączenie zasobów etnokulturalnych do aktywności turystycznej (wycieczka do baśni etnicznej)”
  • „Poprawa pracy z młodzieżą przejawiającą zachowania dewiacyjne”
  • „Młodzież pogranicza – wspólnie dla bezpieczeństwa”
  • „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania na zagrożenia środowiska:
  • Tomaszów Lubelski – Żółkiew – Sokal”
  • „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”
  • „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”

Uroczysta gala odbyła się 7 listopada 2017 r. w Lublinie.

Honorowym gościem gali był wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak. Wręczeniu wyróżnień dla najlepszych firm województwa lubelskiego towarzyszyła debata na temat współpracy transgranicznej między Polską, Białorusią i Ukrainą. W debacie wzięli udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, Wojciech Żukowski oraz dyrektor Centrum Projektów Europejskich, Leszek Buller.

Asseco Business Solutions od ponad 20 lat tworzy systemy do zarządzania przedsiębiorstwem. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa to firma, która zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii LHS oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Na linii LHS znajdują się obiekty infrastruktury punktowej, służące do prowadzenia ruchu pociągów (stacje i mijanki) oraz przeładunku towarów (terminale przeładunkowe, rampy i place przeładunkowe, hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe).

Galeria:
Orły "Wprost" na Lubelszczyźnie wręczone. Oto laureaci

Orły Tygodnika „Wprost” to nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redakcję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode.

Orły Tygodnika „Wprost” odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Partnerem strategicznym projektu Orły Tygodnika „Wprost” jest PKO Bank Polski. Projektowi partnerują także Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Bisnode oraz Krajowa Izba Gospodarcza i Enterprise Europe Network, a także Mitsubishi Motors. Partnerem lubelskiej edycji Orłów „Wprost” była również firma Pryzmat Terminal Przeładunkowy.

W pierwszej edycji projektu Orły tygodnik „Wprost” wyróżnił najlepsze firmy w Łódzkiem, na Dolnym Śląsku, w Kujawsko-Pomorskiem, na Śląsku,w Lubelskiem i na Podlasiu,w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Podkarpaciu, na Mazowszu, na Pomorzu oraz w woj. zachodniopomorskim. W tym roku wyróżnienia odebrali już najlepsi przedsiębiorcy na Podlasiu, na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem, na Mazowszu oraz na Dolnym Śląsku.

Orły Tygodnika „Wprost” nawiązują do wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w swojej codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można wysoko nieść biało-czerwoną flagę, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego – wizerunek Orła Białego – z londyńskiej siedziby emigracyjnego rządu polskiego.

Źródło: PMPG Polskie Media

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka