Małopolskie Orły rozdane. Wprost nagradza liderów regionu

Małopolskie Orły rozdane. Wprost nagradza liderów regionu

Orły Wprost
Orły Wprost Źródło: Wprost / Piotr Woźniakiewicz, Ars Lumen
Dodano: 
Podczas uroczystej gali w Gródku nad Dunajcem rozdano Orły Wprost. Nagrody przyznawane są osobom, firmom i instytucjom, które mają szczególny wpływ na rozwój regionu.

Orły „Wprost” to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagrodą honorowane są osoby, firmy, czy organizacje pozarządowe, które mają wyjątkowy wpływ na lokalną społeczność.

Nagrody otrzymują także wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, oraz ambasadorowie regionu i aktywni działacze, którzy pracują dla jego rozwoju.

– Przyszłość to Polska – takie jest hasło naszego rządu. Ale jesteśmy w Małopolsce, więc moglibyśmy powiedzieć, że przyszłość to Małopolska. Przeglądaliśmy listę setek osób, które zasługują na tę nagrodę. Nie było łatwo – powiedział marszałek Sejmu Ryszard Terlecki, otwierając uroczystą galę.

Ryszard Terlecki

Robert Jakubik (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) o Funduszach Europejskich:

Kategoria Firma Regionu

W kategorii Firma Regionu nagrodę Orła Wprost przyznano spółce NEWAG S. A. To nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku.

– Jestem niezmiernie dumny, że mogę reprezentować firmę, która otrzymała to zaszczytne wyróżnienie. W zeszłym roku otrzymaliśmy złoty medal IRIS na targach w Berlinie, jako pierwsi w Europie. To jest ważne, ponieważ zostaliśmy docenieni jako producent taboru – powiedział, odbierając nagrodę prezes spółki Zbigniew Konieczek.

Zbigniew Konieczek (z lewej), oraz wręczający nagrodę Ryszard Terlecki

Kategoria Samorządowiec

W tej kategorii wyróżniona została Agata Zięba, wicestarosta limanowski. Laureatka pełni wiele funkcji publicznych, od 20 lat jest sołtysem wsi Kamienica.

– Dziękuję, za docenienie mojej pracy. Samemu idzie się szybko, ale w grupie idzie się dalej. Dlatego dziękuje wszystkim, którzy mnie wspierają i ze mną współpracują – powiedziała, odbierając nagrodę.

Agata Zięba (z lewej), oraz wręczający nagrodę Ryszard Terlecki

Kategoria Osobowość

Nagrodę w tej kategorii przyznano Karpackiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez jednostkę i jej dowódcę w ciągu ostatnich 7 lat należy zaliczyć zapewnienie, obok innych służb, bezpieczeństwa w trakcie Światowych Dni Młodzieży

– Chciałem bardzo serdecznie podziękować kapitule i wnioskodawcom. To wyróżnienie jest dla nas bardzo ważne, bo ono pokazuje, że to co robimy na wschodzie zostało dostrzeżone – powiedział odbierając nagrodę gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, komendant jednostki.

gen. Stanisław Laciuga (z lewej) oraz wręczający nagrodę Ryszard Terlecki

Kategoria Kultura

W tej kategorii nagrodą Orła Wprost wyróżniono prof. Andrzeja Betleja, dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu. Jest autorem i redaktorem ponad stu opracowań dotyczących sztuki nowożytnej i polskiego dziedzictwa kulturowego. Został odznaczony srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” oraz Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.

– Przede wszystkim chciałbym podziękować. To wielkie wyróżnienie, ale traktuję je nie jako wyróżnienie dla mnie, a dla wszystkich, którzy pracują na zamku – powiedział odbierając nagrodę.

prof. Andrzej Betlej (z lewej), oraz wręczający nagrodę Ryszard Terlecki

Kategoria Nauka

W kategorii Nauka nagrodą Orła wyróżniony został prof. Piotr Borek, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego. Redaktor naczelny branżowych czasopism historycznych i z dziedziny literaturoznawstwa. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoją działalność naukową i społeczną.

– Jestem bardzo rad, że zostałem wyróżniony przez szanowną kapitułę. Odbieram to wyróżnienie jako wyraz docenienia naszej pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym – powiedział odbierając nagrodę.

prof. Piotr Borek (z prawej) oraz wręczający nagrodę prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Kategoria Zdrowie i Medycyna

W tej kategorii Orłem Wprost wyróżniony został prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej dla województwa małopolskiego. Profesor jest świetnym chirurgiem, klinicystą, cieszącym się zaufaniem pacjentów i współpracowników od blisko 40 lat. Podczas pandemii był merytorycznym, doświadczonym głosem, który nas uspokajał, tłumaczył i dawał nadzieję. Zaangażowany w pomoc na Ukrainie.

– To wyróżnienie nie jest dla mnie, a dla małopolskich medyków, ponieważ to oni, w tym tródnym czasie, zdali egzamin z wyróżnieniem – powiedział, odbierając nagrodę.

Andrzej Matyja (z lewej) oraz wręczający nagrodę Jacek Osuch, podsekretarz stanu w ministerstwie sportu i turystyki

Kategoria Bezpieczeństwo Regionu

Orła w kategorii Bezpieczeństwo Regionu otrzymała 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Jednostka przysłużyła się m.in. wsparciem szpitali podczas pandemii COVID-19 i straży granicznej przy patrolowaniu granic.

– W imieniu wszystkich małopolskich terytorialsów dziękuję za to wyróżnienie – powiedział dowódca brygady, płk Marcin Siudziński.

płk Marcin Siudziński (z lewej) oraz wręczający nagrodę Wojewoda małopolski Łukasz Kmita

Kategoria Dobroczynność

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Cartitas Archidiecezji Krakowskiej. Organizacja systematycznie i stale pomaga osobom chorym, starszym i dotkniętym niepełnosprawnością, bezdomnym i żyjącym w skrajnym ubóstwie, ofiarom przemocy oraz dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych marginalizacją.

– Bardzo dziękuję za to niezwykłe wyróżnienie, odbieram je w imieniu moich pracowników, wolontariuszy i wszystkich ludzi dobrej woli. Orły latają wysoko, a z góry widać więcej. Mam nadzieję, że ta nagroda będzie nas motywować do tego, żeby latać wyżej, widzieć więcej i lepiej pomagać – powiedział ks. Tomasz Stec, dyrektor organizacji.

ks Tomasz Stec (z lewej) i wręczający nagrodę Mateusz Małodziński, Wicewojewoda Małopolski

Kategoria Samorządowiec Regionu Gminy Wiejskie

Nagrodę w tej kategorii odebrał wójt gminy Laskowa, Piotr Stach. Podczas trwania obecnej kadencji i dzięki wsparciu administracji rządowej gmina pod jego kierownictwem zdobyła 41 mln złotych środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

– Mam szczęście, że jestem wójtem w czasie kadencji rządu, który dba o samorządy – powiedział, odbierając nagrodę.

Piotr Stach (z prawej) oraz wręczający nagrodę: Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu oraz Ryszard Pagacz, Wicewojewoda Małopolski

W tej kategorii nagrodę przyznano także Małgorzacie Małuch, wójt gminy Sękowa. W swojej pracy wielką wagę przywiązuje do sfery społecznej, w gminie bardzo prężnie działają wspierane przez samorząd organizacje społeczne, kluby seniora, koła gospodyń, świetlice środowiskowe i ochotnicze straże pożarne.

– Wielki to zaszczyt i honor odebrać tę piękną statuetkę. Ja nie mam świadomości, że robię coś wyjątkowego, wypełniam obowiązki, do których się zobowiązałam. Ale samorząd to praca zespołowa, walcząc i działąjąc na polu lokalnym jesteśmy jedną wielką biało-czerwoną drużyną, dzięki której Polska jest coraz piękniejsza – powiedziała odbierając nagrodę.

Małgorzata Małuch (pośrodku), oraz wręczający nagrodę: Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu oraz Ryszard Pagacz, Wicewojewoda Małopolski

Uhonorowany w tej kategorii został także Szymon Duman, wójt gminy Stryszów. Jest wójtem gminy, która w ubiegłym roku uzyskała tytuł #ekoLider Małopolski WFOŚiGW w Krakowie w aż czterech kategoriach, natomiast w Powiecie Wadowickim jest liderem w Rankingu Inwestycji Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" oraz liderem 12 edycji rankingu Gmin Małopolski.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie – powiedział, podczas gali rozdania nagród.

Szymon Duman (pośrodku) oraz wręczający nagrodę: Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu oraz Ryszard Pagacz, Wicewojewoda Małopolski

Nagrodę otrzymał także wójt gminy Gołcza Lesław Blach. Do najważniejszych osiągnięć bez wątpienia należą: budowa sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków, budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych, rewitalizacja centrów wsi, montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

– Chciałbym bardzo gorąco podziękować kapitule, ale nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie cały zespół ludzi, który wspiera moją codzienną pracę – powiedział odbierając nagrodę.

Lesław Blach (pośrodku) oraz wręczający nagrodę: Marek Pęk, Wicemarszałek Senatu oraz Ryszard Pagacz, Wicewojewoda Małopolski

Kategoria Samorządowiec Regionu Gmina Miejsko-Wiejska

Nagrodą w tej kategorii uhonorowany został Augustyn Ormanty, burmistrz miasta Kalwaria Zebrzydowska. W zeszłym roku gmina Kalwaria Zebrzydowska pozyskała dofinansowania w kwocie prawie 45 mln. zł., w tym ponad 12 mln. zł. na bazę sportowo- rekreacyjną.

– To dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję tym, którzy zadecydowali o tym wyróżnieniu – powiedział podczas gali.

Augustyn Ormanty (pośrodku), oraz wręczający nagrodę: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita (z prawej) i prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Kolejnym laureatem w tej kategorii został Jarosław Okoczuk, burmistrz miasta Trzebinia. Po ponad 30 latach przestoju rozruszał rynek mieszkaniowy w gminie, wprowadzając swój autorski program #TrzebińskieM4 – łączący potencjał budownictwa prywatnego i gminnego. Wdrożył system „Mieszkanie za remont”, na którym potem wzorowały się inne małopolskie gminy.

– Jest to wyróżnienie, na które mieszkańcy i pracownicy trzebińskiego magistratu. Ja tylko koordynuje prace. Tych marzeń, które dzisiaj realizujemym nie udałoby nam się urealnić, gdyby nie wsparcie ze strony rządu – powiedział, odbierając nagrodę.

Jarosław Okoczuk (pośrodku) oraz wręczający nagrodę: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita (z prawej) i prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Kolejną nagrodę otrzymał Krzysztof Madejski, burmistrz miasta i gminy Nowe Brzesko. Swoją obecną, pierwszą, kadencję rozpoczął od budowy przedszkola, na które mieszkańcy czekali ponad 50 lat.

– Dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie kapitule oraz redakcji Wprost. Dziękuję też pracownikom urzędu miasta Nowe Brzesko za świetnie przygotowane wnioski, które mogą być potem realizowane jako projekty – powiedział podczas uroczystej gali.

Krzysztof Madajski (pośrodku) oraz wręczający nagrodę: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita (z prawej) i prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Kategoria Samorządowiec Regionu Miasta

Nagrodę w tej kategorii otrzymał burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka. Prezes Zarządu „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska". Inicjator oraz przedstawiciel Gminy Myślenice w „Lokalnej Grupie Działania Ziemi Myślenickiej".

– Cieszę się i jestem dumny z tego wyróżnienia. Dziękuję, że razem z wami mogę działać na rzecz lokalnej społeczności – powiedział odbierając statuetkę.

Jarosław Szlachetka (pośrodku), oraz wręczający nagrodę: Marzena Zielińska i Ryszard Terlecki

Nagrodę w tej kategorii odebrał też Paweł Fyda, burmistrz miasta Grybów. Miasto pod jego rządami, nie tylko znacznie poprawiło swoją kondycję gospodarczą, ale przede wszystkim finansową. Budżet Miasta wzrósł w porównaniu do roku 2014 o ok. 260 proc., a poziom zadłużenia, który wynosił 56 proc. zmniejszył się do obecnych 18 proc..

– To dla mnie ogromny zaszczyt być tutaj z państwem i odbierać tę piękną i cenną nagrodę – powiedział.

Paweł Fyda

Laureatem nagrody został także Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Na liście jego zasług jest m.in. wprowadzenie komunikacji miejskiej w Zakopanem.

– Zakopane ma 27 tys. mieszkańców. W tym mamy aż 5 tys. działalności gospodarczych, co pokazuje, że są tu ludzie, któzy lubią brać los w swoje ręce i robili to, czekając na duże inwestycje. I to jest wyróżnienie dla tych ludzi – powiedział, odbierając nagrodę.

Leszek Dorula (z prawej), oraz wręczający nagrodę: Marzena Zielińska, prezes Capital Point i przewodnicząca kapituły i Ryszard Terlecki

Kategoria Innowacyjni w Regionie

Nagroda Orła w tej kategorii powędrowała do firmy Ryvu Therapeutics. Firma wykorzystuje nowatorskie podejście do odkrywania leków, łącząc wewnętrznie rozwiniętą wiedzę specjalistyczną z nowoczesnymi narzędziami i technologiami w celu identyfikacji małocząsteczkowych związków o korzystnych profilach i aktywności.

– Realizuejmy bardzo ważną misją, walczymy z nowotworami. I tę misję realizujemy w Krakowie – Powiedział odbierając statuetkę Dyrektor Medycyny Translacyjnej w Ryvu doktor Tomasz Rzymski.

Tomasz Rzymski (z prawej), oraz wręczający nagrodę Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kolejną nagrodę w tej kategorii otrzymała Akademia Górniczo Hutnicza. Uczelnia aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii, korzystając przy tym ze środków Funduszy Europejskich. Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą.

– W imieniu rektora, profesora Jerzego Lisa, swoim własnym i całej naszej społeczności chciałbym serdecznie podziękować. To dla nas ogromny zaszczyt – powiedział prorektor ds współpracy, prof. Rafał Wiśniowski.

prof. Rafał Wiśniowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Nagrodzona w tej kategorii została także Grupa TAURON, która oddała do użytku instalację fotowoltaiczną z systemem magazynowania energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka” składa się ze 120 paneli monokrystalicznych, które w rok produkują 36 MWh.

– W imieniu Grupy Tauron pragnę bardzo serdecznie podziękować. Traktujemy tę nagrodę jako zobowiązanie do dalszej dobrej pracy – powiedział wiceprezes firmy Artur Warzocha.

Artur Warzocha (z prawej) oraz wręczający nagrodę Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Nagrodzona została także spółka PKP Intercity, która prowadzi w rejonie małopolskim program inwestycji infrastrukturalnych wart 27 mln złotych.

– W imieniu pracowników spółki bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powiedział członek zarządu spółki Krzysztof Świerczek.

Krzysztof Świerczek (z prawej) oraz wręczający nagrodę Robert Jakubik, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kategoria Lokalny Producent Żywności

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Manufaktura Maurera, wytwórca wyśmienitych soków, ale również wybornych win oraz destylatów, w tym słynnej Śliwowicy Łąckiej.

– Dziękuję serdecznie za to wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę być w tak zacnym gronie – powiedział właściciel firmy Krzysztof Maurer.

Krzysztof Maurer

Kategoria Działanie Pomocowe dla Uchodźców z Ukrainy

Nagrodę w tej kategorii otrzymał Artur Martyniuk, Prezes Zarządu Polregio S.A. Razem z innymi przewoźnikami Polregio przewiozło w 2022 r. ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy, realizując zadania z obszaru bezpieczeństwa narodowego.

– Mówi się, że ta nagroda jest dla spółek i podmiotów, które mają wpływ na region. Takie jest Polregio, jesteśmy największym przewoźnikiem w regionie. Przewieźliśmy bezpłątnie ponad 3 mln osób, organizowaliśmy przejazdy z Przemyśla do Krakowa i Nowego Sącza – powiedział odbierając nagrodę.

Artur Martyniuk

Kategoria Pracodawca Regionu

Nagrodę w tej kategorii przyznano Grupie Azoty. W minionym roku Grupa Azoty podjęła szereg działań, aby zabezpieczyć sytuację swoich pracowników w trudnych warunkach rynkowych, gdy w obliczu drastycznie wysokich cen gazu zmuszona została do ograniczenia produkcji w sierpniu, wrześniu i październiku.

– W imieniu zarządu i naszych wspaniałych pracowników serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. Budujemy zespół, dla którego chemia to nie zawód, ale pasja – powiedział dyrektor generalny spółki Zbigniew Paprocki.

Zbigniew Paprocki (z prawej), oraz wręczający nagrodę prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Kategoria Rozwój Obszarów Wiejskich

Nagrodę w tej kategorii otrzymała Justyna Kosecka, dyrektor regionalnego oddziału KRUS. Z jej inicjatywy w ubiegłym roku rozpoczęto budowę budynku przeznaczonego na archiwum zakładowe Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie.

– Kiedy kilka lat temu przejmowałam tę funkcję, to moim gównym zadaniem było nie zepsuć tego, co już bardzo dobrze działało. Ta piękna nagroda mobilizuje do pracy na rzecz naszej ojczyzny – powiedziała, odbierając nagrodę.

Justyna Kosecka (pośrodku), oraz wręczający nagrodę: prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki i Tomasz Pasierb, Dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO BP

Nagrodę w tej kategorii otrzymał także Jerzy Adam Radoń, dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od niespełna 10 lat jestem urzędnikiem, do 2020 roku w oddziale regionalnym KRUS w Krakowie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału.

– To zaszczyt i duma stanąć tutaj przed państwem. Przekazujemy płatności dla ponad 1,3 mln rolników w całej Polsce. – powiedział odbierając nagrodę.

Jerzy Radoń (pośrodku), oraz wręczający nagrodę: prof. Włodzimierz Bernacki Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki i Tomasz Pasierb, Dyrektor Makroregionu Korporacyjnego PKO
Źródło: Wprost

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka

Partnerzy

 • Partnerzy Honorowi
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Łukasz Kmita - wojewoda małopolski
 • Partner Instytucjonalny
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Partnerzy Strategiczni
 • KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Kupuj Świadomie
 • Produkt Polski
 •  
 • PKO Bank Polski
 • Orlen
 • PZU
 • Partnerzy Główni
 • Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój
 • Rzeczpospolita Polska
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 •  
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Tauron Polska Energia
 • Grupa Azoty
 • Partner
 • Heron Live Hotel
 • Partner Medialny
 • Radio Kraków
 • TVP 3 Kraków