Orły „Wprost” 2023 województwa opolskiego rozdane. Nagrody trafiły w ręce wybitnych firm i postaci z Opolszczyzny.

Orły „Wprost” 2023 województwa opolskiego rozdane. Nagrody trafiły w ręce wybitnych firm i postaci z Opolszczyzny.

Laureaci nagrody Orły „Wprost” w woj. opolskim
Laureaci nagrody Orły „Wprost” w woj. opolskim Źródło:Wprost / Piotr Woźniakiewicz
Dodano: 
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 1 września 2023 roku na terenach targowych Expo Opole rozdaliśmy 14 statuetek Orłów „Wprost”. Wyróżnienie przyznawane jest liderom biznesu, samorządowcom, osobom i organizacjom zaangażowanym w działalność społeczno-samorządową i rozwój regionu.

Orły „Wprost” to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

Statuetki Orłów „Wprost” trafiają w ręce wywodzących się z danego regionu innowacyjnych firm, które rozszerzają swoją działalność na całą Polskę i świat. Nagrody przyznawane są również marszałkom województw, prezydentom miast, wójtom gmin i samorządowcom, którzy skutecznie, na rzecz mieszkańców wykorzystują krajowe oraz europejskie środki, a także lokalnym działaczom społecznym i ambasadorom regionu.

– Przesłaniem tej nagrody od lat jest niezmiennie hasło: „Wysoko nieść biało-czerwoną”. To przesłanie ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego. Prezydent zostawił po sobie cenną pamiątkę: godło Państwa Polskiego, które zdobiło siedzibę Prezydenta i Rządu II Rzeczpospolitej Polskiej na „Zamku” w polskim Londynie. Właśnie to godło, symbol wartości, które stały u zarania i na straży demokratycznego i wolnego państwa polskiego trafiło w ręce wydawcy „Wprost”. To wielkie wyróżnienie, ale i obowiązek, były inspiracją nagrody Orłów „Wprost”, które dziś wręczymy. Szczególnie dzisiaj podczas wyjątkowej daty, oznaczającej ważną dla historii naszego kraju rocznicę – powiedział, wprowadzając zgromadzonych gości w uroczysty nastrój nasz redakcyjny kolega Mariusz Rytel, mający zaszczyt prowadzić tą niezwykłą Galę wręczenia nagród.

–Tegoroczna, siódma już edycja Orłów „Wprost” poświęcona jest bardzo szeroko pojętej innowacyjności, innowacyjności która właśnie powstaje na tej linii samorządy – biznes – jednostki naukowe i administracja rządowa, i która przyczynia się do powstawania nowych inwestycji w regionach i tym samym do rozwoju całej polskiej gospodarki – podkreśliła Marzena Zielińska prezes Capital Point, przewodnicząca kapituły nagrody.

Uroczystą galę w Opolu otworzył Minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Minister Wojciech Murdzek

– Dynamika zmian w Polsce, pozycja międzynarodowa polskiej gospodarki, polskiej nauki, polskiego sportu wymaga ludzi, którzy konsekwentnie realizują cele, odnoszą sukcesy, potrafią współpracować z innymi, potrafią dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Takie działania sprawiają, że region zaczyna rozkwitać, wzmacniając tym samym rozwój całego naszego kraju, zwłaszcza w tych trudnych czasach, bo nikt nie ukrywa że czasy po pandemii, czasy wojny na Ukrainie i wszelkich związanych z tym zawirowań, to są trudne czasy.

Wręczane dzisiaj nagrody dotyczą obszarów i osób zaangażowanych w naukę, gospodarkę, czy w aktywność społeczną, których to działania są powodem do dumy – powiedział Wojciech Murdzek.

Nagroda główna: Samorządowiec regionu

Nagrodę główną w tej kategorii odebrał burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Jest on doświadczonym i zaangażowanym samorządowcem, który od ponad dwóch dekad pełni funkcję Burmistrza. Priorytetem jego działalności jest prowadzenie polityki społecznej, zaspokajającej aspiracje życiowe młodego pokolenia, uwzględniającej przy tym potrzeby osób starszych, a także aktywność w zakresie odnowy opolskiej wsi, pielęgnowania lokalnych tradycji i promocji dziedzictwa kulturowego. Osobiste zaangażowanie burmistrza przełożyło się na liczne sukcesy związane z dynamicznym i zrównoważonym rozwojem oraz rewitalizacją miasta i gminy. Samorząd z niewielkiego miasteczka stał się znaną w całej Polsce i Europie wizytówką Opolszczyzny, zdobywając w ostatnich latach liczne nagrody w prestiżowych konkursach m.in. uzyskując tytuł najlepszej w Polsce – „Gminy dobrej do życia”, czy miano „Gminy dobrej do życia w obszarze funkcjonowania rodziny”.

Joachim Wojtala, burmistrz Gogolina

– Dla mnie osobiście, ale i dla małej i jakże pięknej wspólnoty mieszkańców gogolińskiej ziemi to, szczególny moment. Świętujemy jubileusz 800-lecia założenia miasta. Dla mnie to też ogromne wyróżnienie, że mogę służyć mieszkańcom pełniąc tę zaszczytną funkcję już 21 lat. Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie zespół ludzi, który udało mi się stworzyć, gdyby nie zgoda, którą budujemy w autentycznym duchu pojednania. Mam to szczęście zarządzać gminą, w której jest miejsce dla każdego, w której każdy jest ciepło przyjmowany, do którego podchodzimy życzliwie. Wyjątkowi są nasi mieszkańcy. Niech mi będzie wolno tę nagrodę zadedykować dla moich najbliższych współpracowników, dla rodziny, ale przede wszystkim dla mieszkańców – powiedział Joachim Wojtala, odbierając nagrodę.

Nagroda główna: Osobowość regionu

Statuetka w tej kategorii trafiła do prof. Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak. Laureatka jest politologiem, prasoznawcą i działaczką społeczną. To członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i aktywny członek Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Dwukrotna stypendystka Międzynarodowej Fundacji Dziennikarskiej w Nowym Jorku; honorowym profesorem Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpieniu na Ukrainie a także zasłużonym Obywatelem Miasta Opola.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak (z lewej) i Marzena Zielińska, przewodnicząca kapituły nagrody Orły „Wprost”

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak jest również Opolską Ambasadorką UE w obszarze edukacji, powołaną przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę i członkiem Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 r. Odznaczona została Medalem za Zasługi dla Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ za upowszechniania wiedzy o udziale Polaków w międzynarodowych misjach pokojowych, krzewienie patriotyzmu i promowanie idei obronności.

– To wielki zaszczyt, że dzisiaj otrzymuję takie wyróżnienie, ale jednocześnie sądzę, że Wysoka Kapituła przyznając mi tę nagrodę wzięła pod uwagę przede wszystkim mój dorobek naukowy. A tam gros lat poświęciłam dziennikarzom na emigracji, tym wielkim piórom, również korespondentom wojennym. Ostatnie lata poświęciłam też Polakom w armii amerykańskiej, Polakom i Amerykanom polskiego pochodzenia w American Expeditionary Forces (formacji Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych na froncie zachodnim podczas I Wojny Światowej – dopisek red.), których aż 250 tys. uczestniczyło w I Wojnie Światowej i o czym wydałyśmy razem z siostrą książkę, książkę która pokazuje ten niebywały dorobek. Myślę, że redakcja „Wprost” i Wysoka Kapituła zauważyła ten dorobek za co bardzo serdecznie dziękuję – powiedziała prof. Piątkowska-Stepaniak.

Nagroda główna: Przedsiębiorstwo regionu

W kategorii „Przedsiębiorstwo regionu” statuetkę otrzymały, będące częścią Grupy Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, firma z 75-letnią tradycją i doświadczeniem w branży chemicznej, producent nawozów azotowych o najwyższej jakości oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów. Produkty Zakładów Azotowych Kędzierzyn z powodzeniem znajdują zastosowanie w wielu sektorach polskiej gospodarki. Spółka posiada własną elektrociepłownię, port załadunkowy oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe. Świadczy usługi laboratoryjne, realizuje innowacyjne projekty oraz inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, w tym te, które bazują na odnawialnych źródłach energii.

Prof. Bolesław Goranczewski, Zakłady Azotowe Kędzierzyn

– Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło odebrać tę nagrodę w imieniu pracowników Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., bo wszelkie sukcesy, które firma odnosi są głownie ich zasługą. Chciałem tutaj wskazać, że rzeczywiści jesteśmy firmą, która bardzo mocno ukierunkowała się na zielone mega- trendy, jesteśmy też firmą bardzo mocno innowacyjną. W ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego realizujemy 24 doktoraty wdrożeniowe, pojawiły się również nowe obszary działalności, a które dotyczą programu pod nazwą „Odrzański Wodorowy Szlak Transportowy”. Jest to program nie tylko dla Kędzierzyna, nie tylko dla Opolszczyzny, ale również dla całej południowo-zachodniej Polski. W ramach tego programu chcemy odbudować zaniedbany sektor żeglugi śródlądowej, a jednocześnie wykreować nowy sektor, którym jest gospodarka wodorowa, ponieważ my, jak Grupa Azoty, jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce – zdradził plany na najbliższą przyszłość, obierający statuetkę w imieniu Zakładów Azotowe Kędzierzyn, prof. Bolesław Goranczewski, członek zarządu Grupy Azoty.

Nagroda główna: Zielone inwestycje

Nagroda związana z gospodarką niskoemisyjną, ochroną środowiska oraz troską o planetę i przyszłe pokolenia powędrowała do Grupy TAURON, a konkretnie do spółki TAURON Zielona Energia. Spółka TAURON Zielona Energia, która odpowiada za zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w energetycznym miksie Grupy, za priorytet swoich działań uważa osiąganie założonych celów, rozwiązywanie spraw nierozwiązywalnych i podnoszenie poprzeczki na tyle wysoko, aby stale się rozwijać. Kierowanie tak wyspecjalizowaną kadrą wymaga wiedzy merytorycznej o rynku i specyfice zagadnień energetycznych związanych z odnawialnymi źródłami energii, a także wysokich umiejętności menedżerskich, których nie brakuje Zarządowi Spółki.

Wojciech Więcławek, prezes TAURON Zielona Energia

– Szanowni państwo, to oczywiście jest ogromny zaszczyt w imieniu TAURON Zielonej Energii, w imieniu Grupy TAURON przyjąć tę wyjątkową nagrodę. Jako Grupa jesteśmy bardzo zdeterminowani w tym, aby realizować strategię zielonego zwrotu, strategię realizowania zielonych inwestycji, za które zostaliśmy dzisiaj wyróżnieni, jeszcze raz za to serdecznie dziękuję. Realizując naszą strategię opieramy się o takie filary, jak bezpieczeństwo energetyczne, efektywność biznesu, dobro naszego klienta, i wsparcie w ratowaniu klimatu. – podkreślił odbierający nagrodę w imieniu TAURON Zielona Energia, prezes spółki, Wojciech Więcławek.

Kategoria „Nauka”

Kolejna kategoria w której przyznaliśmy nagrody, to segment działalności człowieka, który w istotny sposób wpływa na innowacyjność, zarówno obecnie, jak i w najbliższej oraz nieco bardziej odległej przyszłości. Nauka, bo o niej mowa, wpływa też na indywidualny rozwój mieszkańców, rozwój lokalnych społeczności, jak i na rozwój kraju, a także całej ludzkości. W kategorii tej kapituła przyznała kilka nagród.

Pierwsza statuetka powędrowała do dr. hab. inż. arch. Bogusława Szuby, profesora i wykładowcy w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Nasz laureat otrzymał nagrodę m.in. za zasługi i wkład do nauki w zakresie wprowadzenia nowych pojęć i definicji związanych z funkcjonowaniem systemów środowiskowych w przestrzeni środowiska człowieka. Propagowanie oryginalnych rozwiązań pasywnych w rozwiązaniach architektury energooszczędnej w szczególności akumulacji ciepła, pasywnej wentylacji z odzyskiem ciepła i rozwijanie pojęcia piękna w architekturze. Jest on również organizatorem trzech międzynarodowych konferencji poświęconych szeroko pojętej problematyce piękna w architekturze.

Prof. Bogusław Szuba

– Bardzo dziękuję, najpierw za nominację, a teraz za nagrodę Wysokiej Kapitule. Dziękuję też w imieniu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, której szefem jest również nominowany i nagrodzony Orłami „Wprost” pan rektor. Cieszę się, że nagroda ta trafia na ręce pracowników naszej uczelni, która się w ostatnich latach bardzo szybko i prężnie rozwija – powiedział dr Bogusław Szuba.

Laureatka drugiego z Orłów „Wprost” województwa opolskiego w kategorii Nauka, Elżbieta Sobolewska, jest dyrektorem Zespołu Szkół Niepublicznych w miejscowości Kup niedaleko Opola i prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu. Wyróżnienie otrzymała za skuteczne podejmowanie nieustannych wysiłków na rzecz rozwoju edukacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-opiekuńczymi. W 2005 r. kierowane przez nią stowarzyszenie utworzyło Centrum Edukacyjno-Terapeutyczno-Diagnostyczne dla osób z autyzmem w podopolskiej miejscowości Kup. Pani Elżbieta Sobolewska od początku do dnia dzisiejszego jest dyrektorem całego Centrum, w tym również Zespołu Niepublicznych Szkół im. „Alicji po drugiej stronie lustra”.

Elżbieta Sobolewska

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, bardzo dziękuję za tę przepiękną statuetkę. Ponieważ jak już mam taką okazję, żeby powiedzieć parę słów na temat swojej pracy, na temat tego co na terenie województwa opolskiego robimy, jako stowarzyszenie i jako osoba, która zarządza tym stowarzyszeniem, która tworzy miejsca dla osób z autyzmem w regionie, chciałabym powiedzieć, jak ważną kwestią w życiu każdego z nas jest zdrowie. Jak ważną kwestią jest też to, aby dbać o to, aby osoby, które są wokół nas z potrzebami, taką opiekę, takie wsparcie otrzymywały. To dlatego, w 2003 roku, jako stowarzyszenie podjęliśmy ważny krok i utworzyliśmy regionalną grupę wsparcia, która powstała po to, aby udostępniać miejsca edukacji dla dzieci z autyzmem w naszym regionie – przypomniała Elżbieta Sobolewska.

Trzecia statuetka opolskich Orłów „Wprost” powędrowała do rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, Jego Magnificencji dr inż. Przemysława Malinowskiego, prof. PWSZ w Nysie. Dorobek naukowy laureata związany jest z problematyką technologii nawozów mineralnych, bezpieczeństwem ich stosowania oraz zagospodarowaniem odpadów. Prof. Malinowski od 1995 r. stale uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych realizowanych na zlecenie kontrahentów przemysłowych z Polski, Niemiec czy Brazylii. Wynikiem jego prac jest szereg rozwiązań technicznych wdrożonych lub planowanych do wdrożenia w praktyce przemysłowej na całym świecie, z których spora część jest przedmiotem ochrony patentowej. W latach 2014-2018 zaangażowany był w tworzenie Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju Grupy Azoty S.A. Od 2016 r. pełni funkcję Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

Dr inż. Przemysław Malinowski (z lewej) i minister Wojciech Murdzek

– Serdecznie dziękuję kapitule za przyznanie tego wyróżnienia. Wyróżnienie to chciałbym zadedykować wszystkim pracownikom Uczelni, którą przyszło mi kierować od 7 lat. Dzisiaj, 1 września rozpoczął się ostatni rok mojej drugiej, czyli ostatniej kadencji, i to właśnie to doświadczenie przemysłowe, zdobyte podczas współpracy z różnymi firmami dało mi możliwość sprawnego kierowania Uczelnią, taka jak nasza, bo ta uczelnia to jest uczelnia zawodowa. Kształcimy na potrzeby gospodarki – podkreślił Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, dr inż. Przemysław Malinowski.

Czwartym laureatem w kategorii „Nauka” został Janusz Żebrowski, prezes zarządu Związku Sybiraków na Opolszczyźnie. Syn zesłańca łagrów Syberii. Były sportowiec, który w 2000 roku wybrany został w plebiscycie Kuriera Brzeskiego „Najpopularniejszym piłkarzem 50-lecia powiatu brzeskiego”. Działacz społeczny – w 1994 roku inicjator i współzałożyciel Klubu Sportowego Brzeskie Towarzystwo Piłkarskie. Działacz środowisk patriotycznych, który od lat propaguje pamięć o martyrologii narodu polskiego na „Nieludzkiej Ziemi” jak ją nazwali więźniowie sowieckich łagrów.

Janusz Żebrowski (z lewej)

– Naród, który traci pamięć, traci sumienie. To są słowa Zbigniewa Herberta. Jako prezes Zarządu Związku Sybiraków, jako syn zesłańca, pragnę podkreślić, że wspólnie z moimi członkami staramy się pielęgnować o tych ciężkich, trudnych czasach, mordach sowieckiego imperializmu na polskim narodzie. Młodzi ludzie, młode pokolenie, powinno wiedzieć co działo się w obozach Workuty, w obozie Kołymy. Gdybyście Państwo wiedzieli co się tam, to dzisiaj nikt nie wpadł by na pomysł, aby używać słowa reset w stosunku do tych ludzi – podkreślił, odbierając nagrodę, Janusz Żebrowski.

Kategoria „Działalność Edukacyjna”

Kapituła „Wprost” doceniła także ludzi pełnych pasji, oddanych sprawie i drugiemu człowiekowi. Laureatką Orłów w tej kategorii została hufcowa Opolskiego Hufca Harcerek „Tęcza”, podharcmistrz Monika Błyszcz. Druhna swoją pracą wychowawczą wspiera instruktorki w prowadzeniu drużyn na terenie miasta Opola. Współorganizuje obozy letnie, zimowiska, zbiórki charytatywne. Wspólnie z harcerkami prowadzi szereg akcji społecznych na rzecz innych ludzi. Brała udział w akcjach „Ubrania Do Oddania” i współpracuje z Polonią za Granicą. Jednym z większych przedsięwzięć był Charytatywny Bal Karnawałowy „u Baden Powella”, gdzie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na rzecz Adama Bieleckiego, ciężko chorego nastolatka z Opolszczyzny. Nagrodę w imieniu podharcmistrz Moniki Błyszcz odebrała druhna przewodniczka Justyna Kaszura.

W imieniu podharcmistrz Moniki Błyszcz Orła „Wprost” odebrała druhna Justyna Kaszura

Kategoria „Działalność społeczna”

Przykłady działalności społecznej na Opolszczyźnie można mnożyć. Laureaci Orłów „Wprost” są wszędzie tam, gdzie mogą pomóc drugiemu człowiekowi. Często działalność społeczna łączy się z zaangażowaniem politycznym. Dziesiąty Orzeł „Wprost” województwa opolskiego powędrował do polskiej polityk, nauczycielki i samorządowca, posłanki na Sejm VIII i IX kadencji, Katarzyny Czochary. Laureatka ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim, jest nauczycielką języka niemieckiego w gimnazjum w Prudniku. Pełniła funkcję radnej sejmiku woj. opolskiego, a posłanką jest od grudnia 2015 r., gdzie pracowała w komisjach: zdrowia; spraw zagranicznych, edukacji, nauki i młodzieży i polityki senioralnej.

Posłanka Katarzyna Czochara z Orłem „Wprost”

– Przede wszystkim chciałam gorąco podziękować szanownej kapitule, za tak ważne dla mnie osobiście wyróżnienie. Oprócz tych wspomnianych przed chwilą działalności, może dodam kilka słów o moich działalnościach, o których nie każdy może wie. Jestem również mamą, ale można powiedzieć, że bardzo mocno wrosła mi w krew działalność społeczna i mam takie ogromne szczęście, że otoczona jestem nie tylko wspaniałą rodziną, ale i ludźmi, którzy, czasami w bardzo szalonych moich pomysłach wspierają mnie i nigdy się nie odwracają. A mam na myśli chociażby wspaniałą społeczność małej miejscowości, z której się wywodzę, w której obecnie mieszkam, Moszczanka. Mała miejscowość, 1200 mieszkańców. A od 15 lat, szanowni Państwo, promuję polskość na ziemi opolskiej, od 15 lat, rok rocznie, w bardzo uroczysty sposób obchodzimy święto flagi Rzeczypospolitej Polskiej i dodam, że również śp. Lech Kaczyński w 2009 roku swoim patronatem honorowym objął właśnie te uroczystości – powiedziała nagrodzona.

Laureatem w kategorii „Działalność społeczna” został także Jerzy Naszkiewicz, polityk, samorządowiec, nauczyciel i działacz społeczny. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku wychowanie techniczne. Był nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Pełnił funkcję kierownika biura komunikacji w Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Samorządowiec: radny powiatu głubczyckiego w latach 2014-2019. To były doradca wojewody opolskiego, a obecnie wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Jerzy Naszkiewicz

Zaangażowanie społeczne Jerzego Naszkiewicza, szczególnie w dziedzinie edukacji, stanowi wzór oddania i pasji. Laureat Orła „Wprost” wspiera mieszkańców województwa w indywidualnych sprawach. Zaangażował się w ochronę kultury i dziedzictwa, w szczególności zabytkowych świątyń i kościołów. Swoją pracą i zaangażowaniem wspiera też Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI.

– To jest dla mnie zaszczyt, że mogę tutaj dzisiaj stać i odbierać tę statuetkę. Nigdy nie myślałem, że za działalność społeczną, za to wszystko czego dotychczas dokonałem mogę odbierać jakieś nagrody. Ale przedmówcy już powiedzieli, że niczym byłoby to nasze działanie, gdyby nie ludzie. Oczywiście moja działalność, po części, to jest forma walki, bo zaczęliśmy od tego, że pracując prawie 20 lat w szkole, musiałem powalczyć o to, żeby nie zlikwidowano szkół w powiecie głubczyckim. Musiałem powalczyć o to, żeby szkoły nie były wykluczane, bo w 2011 roku takie sytuacje miały miejsce. Musiałem również powalczyć o to, żeby nauczyciele byli równo traktowani. Za co oczywiście poniosłem konsekwencje, zostałem zwolniony z pracy – powiedział Jerzy Naszkiewicz odbierając nagrodę.

Kategoria „Samorządowiec”

W kategorii „Samorządowiec” kapituła Orłów „Wprost” uhonorowała ludzi, którzy bezpośrednio, na pierwszej linii dbają o swoje małe ojczyzny. Laureatowi pierwszej nagrody w tej kategorii, Konradowi Gęsiarzowi, staroście powiatu namysłowskiego, udało się, pomimo niekorzystnych czynników zewnętrznych związanych z pandemią czy wojną na Ukrainie, podwoić w tej kadencji samorządu wartość budżetu powiatu namysłowskiego z 47 mln. zł w 2018r. do ponad 100 mln. zł w tym roku. Było to możliwe dzięki dobremu zarządzaniu bardzo sprawnym zespołem pracowników, podjęciem wielu odważnych decyzji oraz postawieniem na sprawy ważne dla lokalnej społeczności.

Konrad Gęsiarz

Efektem tych działań jest kompleks lekkoatletyczny przy namysłowskim liceum ogólnokształcącym, budowa nowoczesnego budynku zespołu szkół specjalnych oraz przebudowa i remonty rekordowej ilości dróg powiatowych. Po raz pierwszy w historii powiat namysłowski jako najmniejszy na Opolszczyźnie pod względem inwestycji wyprzedził o wiele większe powiaty województwa opolskiego.

– Patrząc na to, w jakim gronie wyśmienitych laureatów się znalazłem, tak naprawdę zastanawiam się czy ta statuetka nie jest bardziej na zachętę, aby nadal podejmować te odważne, czasami trudne decyzje. A mówię, że odważne, bo ta kadencja samorządu to jest kadencja wielu wyzwań ze względu na sytuację jaką mieliśmy z pandemią, jaką mamy z sytuacją na Ukrainie. Musieliśmy się uczyć wielu nowych rzeczy, ale sprostaliśmy tym zadaniom, głównie dzięki temu, ze mając za sobą tak mocny zespół pracowników, mieliśmy odwagę, żeby podejmować te trudne decyzje. Te trudne decyzje związane z inwestowaniem w dziedziny, które są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami naszych mieszkańców – powiedział, podkreślając dotychczasowe dokonania samorządu, Konrad Gęsiarz.

Druga ze statuetek w kategorii „Samorządowiec” trafiła do Jerzego Wrębiaka, burmistrza Brzegu. Laureat Orłów „Wprost” od wielu lat jest działaczem samorządowym, któremu leży na sercu dobro miasta. Od 9 lat realizuje zadania, które zgodne są z oczekiwaniami lokalnego społeczeństwa i skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne. Jest inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć, w tym m.in. budowy Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów, likwidacji, wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, Pomnika Armii Radzieckiej, czy też powstania Przystanku Historia, we współpracy z IPN we Wrocławiu. W mieście realizowany jest szereg inwestycji – remonty Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury, Amfiteatru czy Ratusza Miejskiego, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, a także przygotowanie ponad 50 ha terenów pod inwestycje i wprowadzenie ich do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Jerzy Wrębiak

– Szanowni zebrani, bardzo dziękuję za tę nagrodę, ponieważ nieczęsto zdarzają się chwile, w których możemy się wspólnie cieszyć i radować, szczególnie samorządowcy. To jest funkcja, która jest nadana z powierzenia społecznego i te oczekiwania społeczne są różne. Staramy się robić wszystko tak, aby jak największy procent społeczeństwa był zadowolony. Kto Ojczyźnie służy, sam sobie służy, tak pisał Piotr Skarga. Ja miałem podobną sytuację, kiedy zostałem burmistrzem, budżet miasta to było 96 milionów złotych, zadłużenie 26 milionów złotych. Dzisiaj budżet to jest 200 milionów złotych, a zadłużenie dalej 26 milionów – powiedział Jerzy Wrębiak.

Ostatnia nagroda Orłów „Wprost” województwa opolskiego przypadła Andrzejowi Kruczkiewiczowi, staroście powiatu nyskiego. Starosta jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego. W swojej karierze samorządowej był m.in.: radnym rady miejskiej w Korfantowie, radnym powiatu Nyskiego, a obecnie jest jego starostą. Laureat jest społecznikiem, organizatorem wydarzeń sportowych, członkiem wspierającym Ochotnicze Straże Pożarne, prezesem gminnego związku Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczony też został odznaką: Zasłużony dla Województwa Opolskiego, brązowym medalem Za zasługi dla Policji, medalem honorowym Zasłużony dla Transportu Publicznego Rzeczpospolitej Polskiej.

Andrzej Kruczkiewicz (z lewej)

– Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie kapitule za przyznanie mi tego wyróżnienia, bo jest to dla mnie wielki zaszczyt. W samorządzie działam bardzo długo, ale starostą największego na Opolszczyźnie powiatu nyskiego jestem 5 lat. 5 lat, z tego można powiedzieć 2 lata poświęcone na walkę z COVID-em, bo cały ciężar walki z COVID-em właśnie spadł na powiaty. Bardzo się cieszę, że powiat nyski w taki sposób się rozwija. Podam taką jedną daną, charakterystyczną dla powiatu nyskiego. Nie tak dawno mieliśmy 24 proc. bezrobocia, dzisiaj w powiecie nyskim mamy 7,5 proc. bezrobotnych. Ten problem był dla nas bardzo ważny. Dzisiaj w powiecie nyskim powstają nowe zakłady pracy, rozwija się budownictwo, ale przede wszystkim my, jako samorząd działamy dalej. Na same tylko inwestycje oświatowe w tym roku wydaliśmy ponad 30 milionów i tutaj ze starostą namysłowskim zawsze mamy problem, która szkoła specjalna jest ładniejsza, moja czy jego. – zażartował, odbierając statuetkę, Andrzej Kruczkiewicz.

Budują prywatne miasto dla przedsiębiorców i wizjonerów. „Karaibski raj”„Taka jest definicja Opolszczyzny!” Violetta Porowska o wyjątkowości regionu
Źródło: Wprost

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka

Partnerzy

 • Partnerzy Instytucjonalni
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Partnerzy Strategiczni
 • Orlen
 • PKO Bank Polski
 • Partnerzy Główni
 • Grupa Azoty
 • Tauron Polska Energia
 • Partnerzy
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Samana Group
 • Patronat Medialny
 • Tygodnik Krapkowicki
 • Tygodnik Ziemi Opolskiej