Podkarpackie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionu

Podkarpackie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionu

Dodano: 
Orły Wprost 2023
Orły Wprost 2023 Źródło: Wprost / Piotr Woźniakiewicz, Ars Lumen
Podczas uroczystej gali w Rzeszowie rozdano nagrody Orły Wprost, przyznawane wybitnym przedstawicielom biznesu i lokalnym instytucjom.

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wyjątkową działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzamy właścicieli firm wywodzących się z poszczególnych regionów, które rozszerzają działalność na całą Polskę, i wprowadzają na rynek innowacje.

Nagrody otrzymują także wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, oraz ambasadorowie regionu i aktywni działacze, którzy pracują dla jego rozwoju.

Patronat nad nagrodą objęło ministerstwo funduszy i polityki regionalnej. Galę otworzyła wiceminister Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

– Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny możemy spotkać się na Podkarpaciu, by uhonorować tych z państwa, którzy wnoszą ogromny wkład w rozwój regionu i nie boją się innowacji – powiedziała, podczas otwarcia gali.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Nagroda Główna: Samorządowiec Regionu

Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał Krzysztof Zapała, wójt gminy Olszanica. Jego aktywność i podejmowane działania to przykład nie tylko zaradności, ale budowania i ciągłego umacniania samorządu dla dobra lokalnej społeczności. Bardzo często jest inicjatorem różnych akcji społecznych, na rzecz nie tylko mieszkańców, ale również chętnie bierze udział w akcjach organizowanych na terenie województwa.

– Jest mi bardzo miło, chciałbym podziękować za dostrzeżenie tej małej bieszczadzkiej gminy. To mała gmina, która jeszcze do niedawna była na mapie Podkarpacia niezauważalna. Udało nam się ją zrestrukturyzować, w ciągu ostatnich pięciu lat ta gmina przepracowała bardzo wiele środków – powiedział, odbierając nagrodę.

Krzysztof Zapała

Nagroda Główna: Przedsiębiorstwo Regionu

Nagrodę w tej kategorii przyznano firmie Eurotech. za świadczenie przez spółkę usług najwyższej jakości, spełniających wymagania i oczekiwania klientów w zakresie zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów. Przede wszystkim należy podkreślić Państwa ogromne doświadczenie i wiedzę inżynieryjną oraz aktywny udział w Krajowych Klastrach Kluczowych.

– Jestem ogromnie zaszczycony i wzruszony tym wyróżnieniem. Naszym głównym produktem są samoloty bezzałogowe, przez ostatnich kilkanaście lat tworzymy produkty, które służą polskiemu wojsku – powiedział Janusz Michalcewicz, prezes zarządu.

Janusz Michalcewicz

Nagroda Główna: Osobowość Regionu

Orła w tej kategorii otrzymał dr n. med. Paweł Wisz z Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Otrzymał jako pierwszy w Polsce uprawienia w zakresie proktoringu – szkolenia lekarzy przygotowujących się do stosowania systemu robotycznego da Vinci na teranie Polski. Zasiada w Zarządzie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w sekcji roboczej, odpowiada za standaryzację szkoleń z chirurgii robotycznej.

– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i podsumowanie ośmiu lat pracy na Podkarpaciu. Nasze plany są oczywiście dużo większe, chcielibyśmy, żeby Podkarpacie było europejskim centrum operacji robotycznych – powiedział, odbierając nagrodę.

dr Paweł Wisz

Nagroda Specjalna: Lider Biznesu

Wyróżnienie w tej kategorii powędrowało do deBies – Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych. Co ważne podkreślenia, pomimo prywatnego charakteru inicjatywy, jej funkcjonowanie to przykład świetnej promocji regionu i tradycji historycznych. Zapomniane linie kolejowe udało się przywrócić do życia i stworzyć wspaniały i oryginalny produkt turystyczny. Nawet dla znawców Bieszczadów widok z pozycji torów i drezyny zapewnia całkiem nowe, nieznane dotąd widoki.

– Jest nam niezmiernie miło, że znaleźliśmy się w gronie laureatów. Jesteśmy z małej miejscowości i od ponad 20 lat prowadzimy biznes w branży turystyki. My sięgnęliśmy po to, co mamy najlepsze – Magdalena Demkowicz, właścicielka firmy.

Magdalena Demkowicz (z prawej) oraz wręczająca nagrodę Małgorzata Jarosińska Jedynak

Nagroda Specjalna: Innowacje w Regionie

Nagrodzony w tej kategorii otrzymał Władysław Ortyl, marszałek woj. Podkarpackiego. W 2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego powierzył mu funkcję marszałka. Od 2016 r. jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, a w lutym 2020 r. został wybrany przewodniczącym grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Komitecie Regionów. W 2015 został członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP Andrzeju Dudzie. Aktualnie jest także wiceprezesem Związku Województw RP. Od 1980 r. jest członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i wielu innych organizacji społecznych.

– Bardzo serdecznie dziękuję za to wyróżnienie. To miejsce, w którym odbywa się gala, czyli G2A Arena jest dla nas szczególnie ważne, bo stanowi wizytówkę Podkarpacia i jest naznaczone wieloma milionami, jeśli chodzi o inwestycje w regionie. Cieszymy się też, że za chwilę będzie można do niego dojechać podkarpacką koleją aglomeracyjną – powiedział, odbierając nagrodę.

Władysław Ortyl

Nagroda Specjalna: Działania na Rzecz Turystyki

Wyróżnienie w tej kategorii Wioletta Rejman, prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całokształt jej działalności, pasja i zaangażowanie przekładają się na osiągnięcia stanowiące znaczący wkład na rzecz budowania marki turystycznej województwa podkarpackiego. Kieruje Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną, która od ponad 20 lat realizuje strategie dotarcia do jak największej liczby ludzi w kraju i za granicą, z informacją o turystycznych atutach województwa podkarpackiego.

– Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim organizacjom, z którymi miałam okazję współpracować i mojej małej, ale wspaniałej ekipie, bez której nie byłoby tej nagrody – powiedziała, odbierając nagrodę.

Wioletta Rejman (z prawej) oraz wręczająca nagrodę Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Nagroda Specjalna: Działacz Społeczny

Nagrodę w tej kategorii otrzymał Tomasz Friedlander za szerokie spektrum działań pomocowych inicjowanych przez naszego laureata dla domów dziecka, domów samotnej matki, bezdomnych, schronisk, dla kombatantów, seniorów i dzieci. Jego bezinteresowność i aktywizacja innych osób do współpracy to niezwykłe osiągnięcie w dzisiejszych czasach.

– Chciałbym ogromnie podziękować kapitule za przyznanie mi tej nagrody. W tym roku mija 10 lat mojej działalności charytatywnej, więc jest ona dla mnie tym bardziej cenna – powiedział, odbierając nagrodę.

Tomasz Friedlander (z prawej) oraz wręczająca nagrodę Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Kategoria Lokalny Patriota

Nagrodę w tej kategorii otrzymał dr Jerzy Skrzypczak, dyrektor Muzeum Historii Regionalnej w Mielcu, za upowszechnianie wartości historycznych, a także kształtowanie wrażliwości poznawczych i estetycznych mieszkańców regionu, jak i turystów. Na szczególną uwagę zasługuje jego zaangażowanie nie tylko dla efektywnej realizacji celów i zadań kierowanej jednostki, ale też doskonałej organizacji i zakresu jej działania.

– Chciałbym serdecznie podziękować za tę nagrodę, dziękuję za docenienie tego, co robię od kilkudziesięciu lat. Historia lokalna jest częścią składową szerszej historii narodowej. Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie historii narodowej, niż historia lokalna – powiedział, odbierając nagrodę.

dr Jerzy Skrzypczak (z lewej) oraz  wręczająca nagrodę Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Kategoria Firma Odpowiedzialna Społecznie

Orłem w tej kategorii wyróżniono spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna. Firma wspiera kulturę, sport, prowadzi działalność charytatywną. Projekt „Dzielimy się ciepłem” trwa w Rzeszowie nieprzerwanie od 2019 r. Dzięki temu jedna z jej spółek partycypuje w kosztach ogrzewania ciepłej wody i pomaga najbardziej potrzebującym. Inna wspiera szkoły, łącząc zamiłowanie do sportu z podnoszeniem osiągnięć naukowych.

– Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu zarządu PGE S.A. Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem kultury i sportu. Chcemy być jak najbliżej klientów i naszych rodaków – powiedział odbierając nagrodę p.o. prezesa PGE Obrót Janusz Magoń.

Janusz Magoń

Kategoria Innowacyjni w Regionie

Orłem w tej kategorii wyróżniona została spółka Rymatex. Działalność firmy opiera się na prostych zasadach: uczciwego partnerstwa w biznesie, przestrzegania prawa, dbałości o pracowników i troski o środowisko naturalne oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Potwierdzeniem skuteczności tych działań jest ciągły rozwój firmy. Firma jest wielokrotnym laureatem Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej, firmą FAIR PLAY, kilkukrotnie otrzymała „Diamenty Forbes-a”, jak również statuetkę Państwowej Inspekcji Pracy Pracodawca – „organizator pracy bezpiecznej”.

– Bardzo serdecznie dziękuję za tę nagrodę, to jest dla nas ogromne wyróżnienie. Staramy się być neutralni dla środowiska, dlatego jednym z naszych projektów było zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych – powiedział, odbierając nagrodę Wojciech Knap, prezes zarządu.

Wojciech Knap (z prawej) oraz wręczający nagrodę Dariusz Budrowski – szef Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kategoria Lokalny Producent Żywności

Nagrodę w tej kategorii otrzymało Gospodarstwo Rolne Ryś Podkarpacki. To, wielopokoleniowe gospodarstwo, które od lat stara się przywrócić derenia jadalnego na polskie stoły.

– Jest to nagroda dla całej rodziny. Od trzech pokoleń zajmujemy się dereniem jadalnym – powiedział Remigiusz Rybienik, właściciel firmy.

Remigiusz Rybienik (z prawej) oraz wręczający nagrodę poseł Tadeusz Chrzan

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka