Pomorskie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionu

Pomorskie Orły Wprost rozdane. Nagrodziliśmy liderów regionu

Orły Wprost
Orły Wprost Źródło:Wprost / Piotr Woźniakiewicz, Ars Lumen
Dodano: 
Podczas uroczystej gali w Gdyni rozdano nagrody Orły Wprost. Wyróżnienie przyznawane jest liderom biznesu, samorządowcom i organizacjom pozarządowym, które mają wkład w rozwój regionu.

Orły „Wprost” to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski.

Nagrody Orły Wprost przyznawane są w uznaniu za wybitną działalność na polu przedsiębiorczości, działalności samorządowej i promocji regionu. Nagradzani są właściciele firm, które wywodzą się z regionu, a działają w całej Polsce i na świecie, wójtowie gmin, prezydenci miast oraz marszałkowie województw, którzy skutecznie wykorzystują środki europejskie, a także lokalni działacze społeczni i ambasadorowie regionu.

Uroczystą galę w Gdyni otworzył Marcin Horała, sekretarz stanu w ministerstwie funduszy i polityki regionalnej, oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK.

– Pomorze jest regionem wyjątkowym i szczególnym. Tam, gdzie następuje połączenie, gdzie są porty, drogi i lotniska, to są połączenia ważniejsze niż więzi polityczne. Szczególnie takimi miejscami są tereny nadmorskie, węzły komunikacyjne. Te miejsca będą kreować rozwój we wszystkich dziedzinach. Zespół portów w Trójmieście jest obecnie najważniejszym punktem wpięcia polskiej gospodarki do międzynarodowego systemu – Powiedział, otwierając uroczystość.

Marcin Horała

Nagroda Główna: Samorządowiec Regionu

Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał starosta pucki Jarosław Białk, który dwie kadencje pracy na czele Samorządu Powiatu poświęcił inwestycjom w infrastrukturę.

– Dziękuję wszystkim, którzy rekomendowali mnie do tej nagrody. Kiedy usłyszałem o tej nominacji bardzo się zawstydziłem, bo zawsze myśli się, że jest ktoś lepszy i sprawniejszy. Przez te lata pracy w samorządach miałem wyjątkowe szczęście do ludzi. Każdy z moich współpracowników to jest prawdziwy orzeł samorządności – powiedział, odbierając nagrodę.

Jarosław Białk (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Nagroda Główna: Przedsiębiorstwo Regionu

Orłem w tej kategorii nagrodzony został Paweł Lulewicz, prezes Stoczni Marynarki Wojennej. To przedsiębiorstwo inwestuje w najnowszej generacji unikalne maszyny oraz hale produkcyjne, które odmienią nie tylko panoramę Gdyni, ale również oblicze naszej Marynarki Wojennej.

– To zaszczyt i honor być w tak zacnym gronie. Dziękuję w imieniu całego zespołu, to nasza wspólna nagroda – powiedział podczas gali.

Paweł Lulewicz

Kategoria Osobowość Regionu

Nagrodę Orła Wprost w tej kategorii otrzymał Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. Dzięki skutecznie realizowanej przez niego polityce rządu mieszkańcy otrzymali ponad 60 miliardów złotych z programów społecznych, drogowych, kolejowych, inwestycji lokalnych, czy strategicznych. Zbudowano tysiąc kilometrów dróg gminnych i powiatowych, szkoły, przedszkola, żłobki, obiekty sportowe czy remizy.

– Wszystkim państwu samorządowcom i przedsiębiorcom z całego serca dziękuję za współpracę – powiedział, odbierając nagrodę.

Dariusz Drelich (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kategoria Inwestycje Regionu

Nagrodę w tej kategorii otrzymały: Port Gdańsk, który jest najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady, drugim portem na Bałtyku, ale pierwszym w przeładunkach kontenerów, oraz Port Gdynia, który powstał wysiłkiem wielkiej pracy wielu pokoleń ludzi morza.

– Porty są oknem na świat. Nasze porty są oknem na świat Europy, Azji i Atlantyku. Bez portów nie ma polskiej gospodarki – powiedział Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

– Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, to jest dla nas też zobowiązanie do dalszej pracy. Każda złotówka wydana na rozwój portu to jest dobra inwestycja – powiedział Maciej Bąk, wiceprezes Portu Gdynia.

Maciej Bąk (z prawej), Łukasz Malinowski (pośrodku) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kategoria Lider Regionu

W tej kategorii nagrodzony Orłem Wprost został Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność Krzysztof Dośla. Został wybrany na członka Prezydium KK w kadencji w latach 2006-2010. W tym samym czasie był również członkiem Zespołu ds. Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Od 2002 r. był wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.

– Tak naprawdę to powinna być nagroda zespołowa, bo w Solidarności liderów jest wielu. 44 lata temu w zakładach Stoczni Gdańskiej, w Porcie Gdynia i większości zakładów pracy Pomorza zebrała się grupa marzycieli, którzy marzyli o tym, by Polska stała się suwerenna. Dzisiaj są trochę inne zadania, ale wciąż bardzo istotne – powiedział, odbierając nagrodę.

Krzysztow Dośla (z prawej) oraz wręczający nagrodę: Marcin Horała i Adam Pawlik, prezes Polregio

Kategoria Bezpieczeństwo w Regionie

Nagrodę w tej kategorii otrzymał aspirant sztabowy Tomasz Richert. Aktualnie realizuje zadania na stanowisku zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gdyni Oksywiu. Oprócz wiedzy i doświadczenia zawodowego, którym wykazuje się w pracy, jest też nieocenionym społecznikiem. Podczas pandemii Covid-19 pomagał mieszkańcom w zakupach leków, żywności oraz brał czynny udział w akcjach profilaktycznych.

– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Walka podczas pandemii COVID oraz tworzenie punktów recepcyjnych nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc wojewody i za to chciałbym serdecznie podziękować. Ta nagroda jest dla nas wszystkich zwieńczeniem naszego dzieła – powiedział, odbierając nagrodę.

Tomasz Richert (z prawej) oraz wręczający nagrodę: Marcin Horała i Pomorski Komendant Państwowej Straży Pożarnej Piotr Socha

Kategoria Samorządowiec Regionu

W tej kategorii statuetkę Orła Wprost Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo, która w 1998r, kiedy obejmował tę funkcję, liczyła 6 tys. mieszkańców i miała budżet na poziomie 6 mln zł, obecnie liczy ponad 10 500 mieszkańców i budżet na poziomie 70 mln zł.

– Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że miałem szczęście wyprowadzić się do gminy Przodkowo, gdzie trafiłem na wspaniałych mieszkańców. Przez 25 lat nie słyszałem narzekania na urzędników. Cieszę się, że mieszkam w tej gminie, przerodziło się to w pasję – powiedział, odbierając nagrodę.

Andrzej Wyrzykowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Nagrodę w tej kategorii otrzymał także Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stężyca. Gmina jest odporna na wzrost cen energii. Poza tym prowadzi szereg inicjatyw wspierających uchodźców z Ukrainy i może być wzorem działalności charytatywnych.

– Bardzo dziękuję w imieniu całej naszej społeczności. To jest dla nas wielkie wyróżnienie i ogromna satysfakcja – powiedział, odbierając nagrodę.

Tomasz Brzoskowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

W tej kategorii wyróżniony został także burmistrz Kartuz Mieczysław Gołuński. Członek wspierający wiele stowarzyszeń, honorowy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kartuzach. Ma znaczący wkład w rozwój Gminy, która jest jednym z liderów województwa pomorskiego w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych w dziedzinach mających strategiczne znaczenie dla jej rozwoju, kładąc szczególny nacisk na rozwój edukacji, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury.

– Jest mi niezmiernie miło stanąć tu przed państwa w wyjątkowym dla nas roku. To jest stulecie naszego miasta i na to stulecie realizujemy jeden z największych projektów związanych z ochroną środowiska, czyścimy kartuskie jeziora. Kartuzy były kiedyś kurortem i mam nadzieję, że kiedyś znów tak będzie – powiedział, odbierając nagrodę.

Mieczysław Gołuński (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Wyróżniony Orłem Wprost został także Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. W trakcie pełnienia przez niego funkcji Burmistrza wskaźnik zadłużenia Gminy spadł z prawie 42 do zaledwie 11 proc. Co ważne, nie odbyło się to kosztem inwestycji, na które żukowski samorząd w ostatnim czasie przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.

– W tym miejscu chcę przede wszystkim podziękować za wsparcie przy inwestycjach samorządowych zarówno ministerstwu, jak i wojewodzie. Mamy duży przyrost mieszkańców, gdyby nie wsparcie, nie bylibyśmy w stanie zapewnić im takich warunków, jakie zapewniamy – powiedział, odbierając nagrodę.

Wojciech Kankowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Orła Wprost otrzymał także Witold Ossowski, burmistrz miasta i gminy Brusy. Dbający o mieszkańców i rozwijający szereg inicjatyw od tych skierowanych od najmłodszych po te, dzięki którym zaopiekowani czują się seniorzy. Warte jest to uwagi, szczególnie, że kieruje dużą gminą zajmującą prawie jedną trzecią całego powiatu.

– Jestem wzruszony, nie ukrywam, że jestem dumny, że kapituła dostrzegła moją pracę. Byłą to też praca dużego zespołu pracowników urzędu, którzy często nie liczą czasu pracy – powiedział, odbierając nagrodę.

Witold Ossowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kolejną statuetkę w tej kategorii otrzymał Andrzej Pollak, wójt gminy Nowa Karczma. Nagrodę przyznano w uznaniu prężnych działań na rzecz dynamicznego rozwoju gminy i sprawnej realizacji przedsięwzięć społecznych oraz infrastrukturalnych współfinansowanych z funduszy krajowych i ze środków europejskich.

– To szczególna nagroda, za którą dziękuję kapitule. Ale w sposób szczególny dziękuję za nią swoim współpracownikom i wszystkim tym, którzy na co dzień starają się, aby ta gmina się rozwijała – powiedział, odbierając statuetkę.

Andrzej Pollak (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kolejnym laureatem w tej kategorii został Adam Śliwicki, wójt gminy Krokowa. To aktywny działacz samorządowy, początkowo Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego w Krokowej, trzy kadencje zasiadał w Radzie Gminy Krokowa, pełniąc między innymi funkcje członka zarządu i przewodniczącego rady. Przez trzy kadencje radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przez 19 lat pracował na różnych stanowiskach w tym kierowniczych w administracji rządowej.

– Bardzo się cieszę, że zadłużenie gminy, które wynosiło 60 proc. jej budżetu, udało się zlikwidować. To jest moja zasługa, za całą resztę odpowiadają moi współpracownicy oraz rząd – powiedział, odbierając nagrodę.

Adam Śliwicki (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Orłem Wprost nagrodzono także Mirosława Warczaka, wójta gminy Liniewo. Wyróżnienie przyznano za efektywne i wzorcowe zarządzanie gminą oraz utworzenie lokalnej Strefy Ekonomicznej – "Liniewskiego Obszaru Ekonomicznego" jako jednego z filarów rozwojowych gospodarki Pomorza. A także, za wyjątkowe zaangażowanie w promocje kultury, działanie skierowane na aktywizację grup seniorów, kształcenie młodzieży i szeroko pojętą edukację.

– Ta statuetka naprawdę waży. I jest to nie tylko fizyczna waga. Dziękuję i jestem zaszczycony, że zostaliśmy zauważeni – powiedział, odbierając nagrodę.

Mirosław Warczak (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kolejną nagrodę w tej kategorii otrzymał Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz. Wójtem gminy jest od 2006r. Od samego początku swojej służby zawsze starał się być blisko mieszańców i działać w ich interesie. Jest sprawnym menedżerem. W ciągu ostatnich trzech lat gmina pozyskała ze środków krajowych 29 mln zł oraz 7 mln zł ze środków unijnych na różnego rodzaju inwestycje i działania.

– Ja to wyróżnienie odbieram w imieniu całego zespołu moich pracowników. Te sukcesy, środki, które trzeba było zagospodarować, nie udałyby się, gdyby nie wysiłek pracowników – powiedział, odbierając nagrodę.

Mirosław Ebertowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Marcin Horała

Kategoria Innowacyjni w Regionie

Orłem Wprost w tej kategorii wyróżniono Uniwersytet Morski w Gdyni. Uczelnia, którą uhonorowała kapituła, korzysta z możliwości, jakie dają fundusze na projekty badawczo-rozwojowe, prowadząc szereg projektów naukowych i rozwijających jej możliwości oraz, a może przede wszystkim, ofertę dydaktyczną.

– Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy otrzymali podobne wyróżnienie. Jest to dla mnie szczególny honor, że mogę je dziś odbierać w tak zacnym gronie – powiedział rektor uczelni Prof. Adam Weintrit.

Prof. Adam Weintrit (z prawej) oraz wręczający nagrodę Jacek Orzeł, prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kolejną nagrodę w tej kategorii otrzymał Uniwersytet Gdański. To dynamicznie rozwijająca się uczelnia, łącząca tradycję z nowoczesnością oraz stawiająca na rozwój – studentów, kadry akademickiej oraz prowadzonych badań naukowych. Uczelnia realizuje wiele projektów ze wsparciem z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Funduszy Europejskich, chociażby z takich programów jak Inteligentny Rozwój czy Wiedza Edukacja Rozwój.

– Moja uczelnia nie ma stu lat, a 53. Jesteśmy jedną z największych uczelni w regionie. Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia, dziękujemy, że docenili państwo naszą pracę – powiedziała Katarzyna Mrozowska, dyrektor Centrum Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Katarzyna Gronowska (z prawej) oraz wręczający nagrodę Jacek Orzeł, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kategoria Energetyka

W tej kategorii Orłem Wprost wyróżniona została spółka Energa Logistyka, która prowadzi obsługę logistyczną, magazynową oraz specjalizuje się w handlu artykułami elektrotechnicznymi. Jest głównym centrum zakupowym dla Grupy Energa, oferując towary do budowy, modernizacji i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych oraz odbiorników energii elektrycznej. W ostatnich latach sukcesywnie wdrażano przyjętą strategię rozwoju, która w roku 2022 pozwoliła na osiągnięcie rekordowego wyniku finansowego.

– Gdy przejmowaliśmy stery Energi Logistyki, spółka miała ujemne wyniki finansowe i była na prostej drodze do likwidacji. Dzisiaj możemy mówić o sukcesie dzięki strategii, którą opracowałem z moim zespołem. Dzięki przejęciu Energi przez PKN Orlen jesteśmy w stanie konkurować na trudnym rynku prywatnym – powiedział Michał Bełbot, prezes spółki

Michał Bełbot (z prawe) oraz wręczająca nagrodę Marzena Zielińska, prezes Capital point i przewodnicząca kapituły

Kategoria Lokalny Producent Żywności

Nagrodę w tej kategorii otrzymała spółka FUNGOPOL. Przetwory oferowane przez firmę odznaczają się najwyższą jakością i powstają z runa leśnego pozyskiwanego z jednego najczystszych ekologicznie i największych kompleksów leśnych Polski, czyli Borów Tucholskich.

– Jest nam niezmiernie miło. Nagroda ta jest dla nas potwierdzeniem, że to, co robimy, jest dobre – powiedział Jakub Grajkowski, Przedstawiciel Rejonu Pomorze w firmie Fungopol.

Jakub Grajkowski (z prawej) oraz wręczający nagrodę Jacek Szaran, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka

Partnerzy

 • Partner Honorowy
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Partnerzy Instytucjonalni
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Partnerzy Strategiczni
 • KOWR - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Kupuj Świadomie
 • Produkt Polski
 •  
 • Orlen
 • Bank Pekao
 • Partnerzy Główni
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – NCBR
 •  
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Port Gdańsk
 • Port Gdynia
 • Polregio
 • Partnerzy
 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Butchery & Wine
 • Partnerzy Medialni
 • Radio Gdańsk
 • TVP 3 Gdańsk