Orły Lubelszczyzny rozdane. Redakcja Wprost nagrodziła najlepszych w regionie

Orły Lubelszczyzny rozdane. Redakcja Wprost nagrodziła najlepszych w regionie

Dodano: 
Orły Lubelszczyzny
Orły Lubelszczyzny Źródło:Piotr Woźniakiewicz / ArsLumen.pl
Zakończyła się gala Orłów Wprost 2024 Lubelszczyzny. Redakcja Wprost nagrodziła najbardziej wyróżniających się przedstawicieli województwa.

Orły Wprost 2024 Lubelszczyzny rozdane. Kapituła redakcji Wprost nagrodziła najlepszych samorządowców, firmy i osobowości w regionie. Doceniono także niezwykłe przedsięwzięcia naukowe i edukacyjne. Galę otworzył wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Samorządowiec regionu

Pierwszą nagrodę kapituła przyznała w kategorii samorządowiec regionu. Dzięki staraniom naszego laureata w roku 2023 kierowany przez niego samorząd pozyskał środki na inwestycje w rekordowej wysokości ponad 53,5 mln. zł, co stanowi ponad 40 proc. budżetu. W minionych latach Powiat był liderem w wydatkach inwestycyjnych samorządów, zajmując III miejsce w kraju w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota, w kategorii powiaty. Statuetkę otrzymał Artur Pizoń Starosta Janowski.

– Dziękuję, że kapituła uznała, że samorządowiec z tak niewielkiego powiatu zasługuje na takie uhonorowanie. Dziękuję także moim współpracownikom, bo samorząd, to nie jest gra indywidualna, to jest gra zespołowa – powiedział Artur Pizoń.

Przedsiębiorca regionu

Kolejna statuetka trafiła w ręce przedsiębiorcy, który przyczynił się do rozwoju województwa lubelskiego. Laureat jest jest inicjatorem partnerstw tworzących sieć współpracy: przedsiębiorstw, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, sektora rządowego, sektora samorządowego i innych instytucji z otoczenia biznesu.

To wyróżnienie zostało przyznane przedsiębiorstwu za jego doskonałe osiągnięcia ekonomiczno-finansowe w 2023 roku i osiągane rekordy w postępach prac górniczych. Kapituła wyróżniła firmę za wyjątkowe inwestycje w OZE. Nagrodę otrzymała firma Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Statuetkę odebrał zastępca prezesa zarządu ds. handlu i inwestycji Dariusz Dumkiewicz.

– Rok 2023, to nie tylko świetne wyniki finansowe, ale także przyjęcie nowej strategii, która pozwoli nam śmiało patrzeć w przyszłość w tym trudnym trudnym dla górnictwa okresie transformacji. Chcemy się skupić na dalszym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego poprzez dalsze wydobycie węgla kamiennego, ale także skupić się na innych surowcach – powiedział Dariusz Dumkiewicz.

Galeria:
Orły Wprost Lubelszczyzny

Osobowość

W kategorii osobowość, która jest nieodłączną częścią nagród Orły Wprost, tym razem statuetka trafiła nie do jednej osoby, a do grupy. Laureatem jest zespół muzyczno-wokalny, który od 25 lat koncertuje w Polsce i za granicą odnosząc liczne sukcesy w propagowaniu muzyki pochodzącej z rejonu Lubelszczyzny, Pogranicza i Podkarpacia. Zespół wydał 8 płyt z muzyką z tych regionów, 2 płyty tematyczne z kolędami i muzyką autorstwa Jacka Kaczmarskiego. W tym roku obchodzą jubileusz 25-lecia działalności. Mogą się poszczycić także niezwykłymi zasługami na niwie społecznej. Od lat są ikoną integracji społecznej – składa się z 4 niewidomych i 4 widzących członków grupy. Laureatem Orła Wprost Lubelszczyzny 2024 w kategorii Osobowość zostaje Kapela Drewutnia.

– Ten orzeł na pewno zainspiruje nas do tego, abyśmy wzbijali się jak najwyżej. Mam nadzieję, że użyczy nam swoich skrzydeł – powiedzieli członkowie zespołu Anna Różycka i Mariusz Wołkowicz.

Nauka

Kapituła Wprost nie zapomina także o przedsięwzięciach naukowych, które wpływają na rozwój danych regionów.

Nasz laureat to sławny na Lubelszczyźnie i w świecie naukowiec. Uznanie kapituły zdobył rozpoczętymi i prowadzonymi przez jego uczelnię programami, które nie dość, że podnoszą poziom kształcenia technicznego i technologicznego, to jeszcze są elementem integrującym środowiska wielu uczelni i uniwersytetów Polski Wschodniej. Mówimy tu między innymi o Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA, która działa w obszarach: Kształcenie, Nauka i Komercjalizacja, tak aby dzięki przenikaniu się swoich potencjałów, stowarzyszone w niej uczelnie stały się konkurencyjne na rynku światowym oraz znacząco podnosiły jakość życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, a także Polskiej Unii Metrologicznej (PUM), której celem są działania w obszarze polskiej metrologii, wyznaczanie kierunków badań i rozwoju oraz promocja innowacji i wsparcie rozwoju kadr. Utworzenie Unii pozwala na integrację, inicjowanie i realizowanie wspólnych działań wielu ośrodków naukowych i instytucji w obszarze metrologii i technik pomiarowych. Statuetkę otrzymał prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater Rektor Politechniki Lubelskiej.

– Dziękuję za to wyróżnienie, które jest nagrodą dla całej społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej. jako rektor mam tylko przyjemność nią zarządzać i tworzyć ramy, w których mogą oni pracować i osiągać swojej sukcesy – powiedział Zbigniew Pater.

Drugą statuetkę w tej samej kategorii, za zasługi, szczególnie utworzenie kierunku medycznego na Uniwersytecie Lubelskim otrzymał Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

– Nasz Uniwersytet jest w Polsce numerem 6, a na wschód od Wisły numer 1. Nigdy w historii nie mieliśmy tak silnego środowiska naukowego w tak wielu dyscyplinach – ks. Mirosław Kalinowski.

Edukacja

Redakcja Wprost nagradza jednak nie tylko przedstawicieli nauki w znaczeniu kształcenia akademickiego i projektów naukowych, ale także w zakresie edukacji.

Statuetkę w kategorii edukacja odebrała przedstawicielka projektu, której szkoły odpowiadają na potrzeby społeczne, bo dojrzałe życie jest coraz dłuższym etapem życia coraz większej liczby ludzi. Wiodące kierunki i zawody, jakie są przedmiotem oferty to liceum dla dorosłych, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. Szkoły prowadzą również e-edukację niwelująca bariery wykluczenia transportowego oraz stwarzają możliwości uzyskania dyplomu zawodowego uznawanego w całej Unii Europejskiej. Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach wyposażonych w sprzęt medyczny. Działania szkoły wpisują się w działania polityki państwa odnośnie do wsparcia seniorów i osób potrzebujących wsparcia (niepełnosprawnych i starszych).

Statuetkę otrzymuje Bezpłatne Liceum i Szkoła Policealna „Edukacja”, a odbierze ją Marzena Żemejda-Zybura Menedżerka zarządzająca Szkołami dla dorosłych Edukacja.

– Cieszymy się, że nasze działania na polu społecznym, obszarów opiekuńczo-wspierających i medycznych znalazły państwa uznanie – powiedziała Marzena Żemejda-Zybura.

Działacz społeczny

W kategorii działacz społeczny nagrodę otrzymał człowiek, którego działalność dotyczy integracji osób niepełnosprawnych, a także pokazywanie że z niepełnosprawnością można dobrze funkcjonować i brać z życia to co dobre pełnymi garściami. Działacz społeczny i samorządowy. Wieloletni radny. W wolnym czasie prezes Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Prawdziwy rowerowy pielgrzym. Pięć razy po Europie, dwie pielgrzymki po Polsce. Dookoła Polski w 2018 roku na 100-lecie odzyskania niepodległości, później Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Szczecin, Toruń, w sumie przejeżdżając na rowerze kilkanaście tysięcy kilometrów.

Statuetkę otrzymał Andrzej Łukasik Przewodniczący Stowarzyszenia Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Ta nagroda będzie dla mnie motywująca na dalsze lata. Moja działalność, to łamanie stereotypów i pokazywanie, że niepełnosprawni mogą rywalizować w życiu także z pełnosprawnymi – powiedział Andrzej Łukasik.

Wizytówka regionu

Laureat kolejnej statuetki odebrał ją za promowaniu nauki, technologii i innowacyjności w Polsce. Początki fundacji wiążą się z pionierską drużyną robotyczną FRC 5883 Spice Gears, która zdobyła uznanie na międzynarodowej scenie.

Fundacja nie tylko inspiruje kolejne pokolenia do eksploracji obszarów STEAM, lecz również wspiera rozwój kompetencji w dziedzinach robotyki, automatyki, mechatroniki i informatyki. Ich działalność jest nie tylko świadectwem inżynieryjnych osiągnięć, ale także ducha współpracy i kreatywności. Fundacja stanowi inspirację dla wielu, dowodząc, że pasja, zaangażowanie i współpraca mogą naprawdę zmieniać świat.

Orzeł Wprost trafił do Akademii Robotyki. Nagrodę odebrał Dariusz Głuchowski Wiceprezes Zarządu.

– My jesteśmy bardziej do roboty, a mniej potrafimy mówić. Ta nagroda jest dla nas motywacją do dalszej pracy i do wspierania młodych ludzi, aby mogli się rozwijać. Chcemy trochę odczarować Lubelszczyznę i pokazać, że jesteśmy nie tylko regionem rolniczym, ale też technologicznym – powiedział Dariusz Głuchowski.

Deweloper regionu

Redakcja Wprost nagrodziła także firmę, która przyczynia się do rozwoju regionu w sposób bardzo namacalny. Aktualnie nasz laureat jest inwestorem w autorskim projekcie „Agatowa Office”, nieruchomości znajdującej się przy ul. Agatowej 5 w Lublinie. Wszystkie ich projekty wyróżniają się elegancją, wysoką jakością materiałów oraz dbałością o szczegóły. Geometryczna, czysta forma oraz minimalistyczny detal nadają budynkom jakość i elegancki charakter, przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności przestrzeni. Sama Agatowa Office została zaprojektowana z myślą o przyszłych najemcach i właścicielach lokali. Ideą, która przyświecała przy tworzeniu budynku, było stworzenie miejsca, które zapewni najwyższy komfort pracy przy optymalnym wykorzystaniu powierzchni. Jest też przykładem na stały rozwój stolicy regionu i ważnego ponad regionalnego miejsca biznesowo – gospodarczego jaki stanowi Lublin. Statuetkę Orła Wprost otrzymała spółka FRANCZEWSKA Nieruchomości.

– Ideą stworzenia Agatowa Office było stworzenie komfortowego miejsca do pracy. Stwierdziliśmy, że działka, na której stoi inwestycja będzie idealna dla nas i naszych klientów – powiedziała Monika Czerska-Lipnicka.

Inwestycje w regionie

Nagrodę na inwestycje w regionie otrzymała spółka, która jest częścią największej grupy energetycznej w Polsce. Spółka swoim działaniem obejmuje 40 proc. powierzchni kraju, zatrudnia blisko 10 tysięcy pracowników i zaopatruje w energię elektryczną ponad 5,6 mln odbiorców. Dążąc do rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej realizuje strategiczne projekty inwestycyjnem.in. program kablowania sieci, przyłącza i przyłączenia czy liczniki zdalnego odczytu. Systematyczna realizacja zadań inwestycyjnych i programów rozwojowych pozwala wypełniać misję zapewniania dystrybucji energii elektrycznej dla bezpiecznej przyszłości, wspierając tym samym zrównoważoną transformację energetyczną.

Statuetkę otrzymała PGE Dystrybucja S.A. Odebrał ją Grzegorz Dolecki, Wiceprezes Zarządu ds. Operatora.

– Potencjał naukowy, innowacyjność i wszystkie dziedziny gospodarcze, które już dziś zostały wyróżnione, to tygiel, który świadczy o potencjale województwa. Bez energetyki wiele inicjatyw nie miałoby jednak okazji do rozwijania się. Jestem dumny, że reprezentuję ten sektor, który umożliwia ten rozwój – powiedział Grzegorz Dolecki.

Lokalny producent żywności

Jednak nie tylko nauką, energetyką, budownictwem i edukacją człowiek żyje. Bardzo ważną częścią jest też zdrowa jedzenie.

Kolejny laureat to kolejna grupa producentów, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody”, która uprawia polskie superowoce – borówki i truskawki – na skraju Roztocza. Mają dobry patent na schładzanie owoców do 30 minut po ich zebraniu, dzięki czemu dłużej utrzymują doskonały smak i walory odżywcze. We współpracy z dwiema innymi organizacjami producentów, z Podkarpacia i Wielkopolski, eksportują borówki na ponad 25 rynków zagranicznych, również pod własną marką „Berry Good”. Polskie Jagody biorą również aktywny udział w działaniach promujących konsumpcję polskich superowoców oraz polską branżę borówkową na rynku globalnym – w lipcu ubiegłego roku zorganizowali w Lublinie Szczyt International Blueberry Organization, w którym wzięło udział 350 przedstawicieli sektora z ponad 30 krajów na 6 kontynentach.

Statuetkę otrzymuje Grupa Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o., odebrała ją Agata Małkiewcz, dyrektor ds. sprzedaży.

– Polskie Jagody eksportują owoce na ponad 25 rynków zagranicznych, a Polacy jedzą na głowę więcej borówek niż obywatele USA, czyli ojczyzny tego gatunku. Polscy producenci zawsze stawiali na jakość. Stawiamy także na współpracę – powiedziała Agata Małkiewcz.

Firma rodzinna

Charakterystycznym punktem Orłów Wprost jest także docenienie lokalnych firm rodzinnych. Nasz laureat to firma rodzinna założona przez braci na podbudowie długoletnich doświadczeń związanych z pszczołami samotnicami. Firma stworzyła i opatentowała specjalne ule do hodowli murarki ogrodowej, aplikację mobilną do zarządzania zapylaniem w sadach i ogrodach oraz urządzenie do serwisu uli po sezonie. Bracia stworzyli firmę, która wchodząc na rynek od razu stała się najbardziej innowacyjna i nowoczesna w swojej dziedzinie na świecie.

Orzeł Wprost Lubelszczyzny trafił do spółki Osmia Future. Statuetkę odebrali Przemysław Kapka i Damian Kapka.

– Nasza firma to nie tylko biznes, to także misja. od lat zajmujemy się pszczołami i tworzymy ule edukacyjne dla nauki dzieci i ule dla firm, które mogą wspomagać rozwój bioróżnorodności – powiedzieli Przemysław Kapka i Damian Kapka.

Czytaj też:
Orły „Wprost” 2023 województwa opolskiego rozdane. Nagrody trafiły w ręce wybitnych firm i postaci z Opolszczyzny.

Laureaci

ORŁY Tygodnika Wprost - Statuetka

Partnerzy

 • Patronat Honorowy
 • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Mecenas
 • PKO Bank Polski
 • Partnerzy Strategiczni
 • BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego – 100 lat
 • Orlen
 • Partnerzy Główni
 • Bogdanka
 • Lubelskie
 • PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Partnerzy
 • Stowarzyszenie Agroekoton
 • Hotel Atelia Lublin
 • Forum Dewelopera
 • ZPP – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Partnerzy Medialni
 • Magazyn Strefa Nieruchomości
 • Investor – Real Estate Expert
 • Prime Time PR
 • Polskie Radio Lublin